• TEHLİKELİ ATIK KODLARI
 • 010506*:Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları
 • 030104*:Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar
 • 030201*:Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler
 • 030202*:Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler
 • 030203*:Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler
 • 030204*:Anorganik ahşap koruyucu maddeler
 • 030205*:Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları
 • 040103*:Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları
 • 040214*:Organik çözücüler içeren perdah atıkları
 • 040216*:Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler
 • 040219*:Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 050102*:Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları
 • 050103*:Tank dibi çamurları
 • 050104*:Asit alkil çamurları
 • 050105*:Petrol döküntüleri
 • 050106*:İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar
 • 050107*:Asit ziftleri
 • 050108*:Diğer ziftler
 • 050109*:Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar
 • 050111*:Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar
 • 050112*:Yağ içeren asitler
 • 050115*:Kullanılmış filtre killeri
 • 050601*:Asit ziftleri
 • 050603*:Diğer ziftler
 • 050701*:Cıva içeren atıklar
 • 060315*:Ağır metal içeren metal oksitler
 • 060502*:Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 060704*:Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asiti
 • 060802*:Zararlı silikonlar içeren atıklar
 • 061002*:Tehlikeli maddeler içeren atıklar
 • 061301*:Anorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositler
 • 061302*:Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)
 • 061305*:Kurum
 • 070101*:Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 070104*:Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 070108*:Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • 070110*:Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • 070111*:Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 070201*:Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 070204*:Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 070208*:Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • 070210*:Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • 070211*:Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 070214*:Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları
 • 070216*:Zararlı silikonlar içeren atıklar
 • 070301*:Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 070304*:Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 070308*:Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • 070310*:Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • 070311*:Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 070401*:Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 070404*:Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 070408*:Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • 070410*:Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • 070411*:Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 070413*:Tehlikeli madde içeren katı atıklar
 • 070501*:Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 070504*:Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 070508*:Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • 070510*:Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar
 • 070511*:Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 070513*:Tehlikeli madde içeren katı atıklar
 • 070601*:Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 070604*:Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 070608*:Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları
 • 070610*:Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • 070611*:Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 070701*:Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 070704*:Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler
 • 070708*:Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları
 • 070710*:Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar
 • 070711*:Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 080111*:Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler
 • 080113*:Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları
 • 080115*:Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar
 • 080117*:Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar
 • 080121*:Boya ya da vernik sökücü atıkları
 • 080312*:Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları
 • 080314*:Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları
 • 080316*:Atık aşındırma solüsyonları
 • 080317*:Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri
 • 080409*:Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları
 • 080411*:Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları
 • 080413*:Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları
 • 080415*:Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları
 • 080501*:Atık izosiyanatlar
 • 080119*:Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar
 • 090101*:Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları
 • 090102*:Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu
 • 090103*:Çözücü bazlı banyo solüsyonları
 • 100120*:Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 100122*:Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlar
 • 100207*:Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
 • 100211*:Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
 • 100325*:Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri
 • 100327*:Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
 • 100407*:Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
 • 100409*:Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
 • 100506*:Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri
 • 100508*:Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar
 • 100607*:Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri
 • 100609*:Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
 • 100707*:Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
 • 100812*:Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar
 • 100817*:Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
 • 100819*:Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar
 • 100915*:Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı
 • 101015*:Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı
 • 101113*:Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru
 • 101115*:Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
 • 101117*:Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
 • 101119*:Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar
 • 110108*:Fosfatlama çamurları
 • 110109*:Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri
 • 110111*:Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvıları
 • 110113*:Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları
 • 110115*:Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlar
 • 110116*:Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri
 • 110198*:Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
 • 110207*:Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
 • 110302*:Diğer atıklar
 • 110504*:Iskarta flaks malzemeler
 • 120109*:Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları
 • 120112*:Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar
 • 120114*:Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları
 • 120116*:Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları
 • 120118*:Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)
 • 120302*:Buhar yağ alma atıkları
 • 130401*:Nehir ve göl seyrüseferinden (iç su yolu denizciliğinden) kaynaklanan sintine yağları
 • 130402*:İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağları
 • 130403*:Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları
 • 130501*:Kum odacığından ve yağ/su ayırıcısından çıkan katılar
 • 130502*:Yağ/su ayırıcısından çıkan çamurlar
 • 130506*:Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağ
 • 130507*:Yağ/su ayırıcılarından çıkan yağlı su
 • 130508*:Kum odacığından ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karışık atıklar
 • 130701*:Fuel-oil ve mazot
 • 130702*:Benzin
 • 130703*:Diğer yakıtlar (karışımlar dahil)
 • 140603*:Diğer çözücüler ve çözücü karışımları
 • 140605*:Diğer çözücüleri içeren çamurlar veya katı atıklar
 • 150110*:Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar
 • 150111*:Boş basınçlı konteynırlar dahil olmak üzere tehlikeli gözenekli katı yapılı (örneğin asbest) metalik ambalajlar
 • 150202*:Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler
 • 160107*:Yağ filtreleri
 • 160113*:Fren sıvıları
 • 160114*:Tehlikeli maddeler içeren antifriz sıvıları
 • 160209*:PCB’ler içeren transformatörler ve kapasitörler
 • 160210*:16 02 09 dışındaki PCB içeren ya da PCB ile kontamine olmuş ıskarta ekipmanlar
 • 160211*:Kloroflorokarbon, HCFC, HFC içeren ıskarta ekipmanlar
 • 160212*:Serbest asbest içeren ıskarta ekipman
 • 160213*:16 02 09’dan 16 02 12’ye kadar olanların dışındaki tehlikeli parçalar2 içeren ıskarta ekipmanlar
 • 160215*:Iskarta ekipmanlardan çıkartılmış tehlikeli parçalar
 • 160303*:Tehlikeli maddeler içeren anorganik atıklar
 • 160305*:Tehlikeli maddeler içeren organik atıklar
 • 160506*:Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
 • 160507*:Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta anorganik kimyasallar
 • 160508*:Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar
 • 160601*:Kurşunlu piller
 • 160606*:Piller ve akümülatörlerden ayrı toplanmış elektrolitler
 • 160708*:Yağ içeren atıklar
 • 160709*:Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar
 • 170204*:Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ahşap, cam ve plastik
 • 170301*:Kömür katranı içeren bitümlü karışımlar
 • 170303*:Kömür katranı ve katranlı ürünler
 • 170410*:Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar
 • 170603*:Tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli maddeler içeren diğer yalıtım malzemeleri
 • 170801*:Tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş alçı bazlı inşaat malzemeleri
 • 190105*:Gaz arıtımından kaynaklanan filtre kekleri
 • 190110*:Baca gazı arıtımından kaynaklanan kullanılmış aktif karbon
 • 190204*:En az bir tehlikeli atık ile önceden karıştırılması ile oluşmuş atıklar
 • 190205*:Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurları
 • 190207*:Ayrışmadan oluşan yağ ve konsantrasyonlar
 • 190208*:Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar
 • 190209*:Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar
 • 190211*:Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar
 • 190806*:Doymuş ya da kullanılmış iyon değiştirici reçineler
 • 190807*:İyon değiştiricilerinin rejenerasyonundan kaynaklanan solüsyonlar ve çamurlar
 • 190810*:19 08 09 dışındaki yağ ve su ayrışmasından çıkan yağ karışımları ve gres
 • 190811*:Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 190813*:Endüstriyel atık suyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 191105*:Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 191206*:Tehlikeli maddeler içeren ahşap
 • 191211*:Atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)
 • 191301*:Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar
 • 191303*:Toprak ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 191305*:Yeraltı suyunun ıslahından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 200127*:Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
 • 200121*:Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar
 • 200126*:20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar
 • 200129*:Tehlikeli maddeler içeren deterjanlar
 • 200133:16 06 01, 16 06 02 veya 16 06 03?un altında geçen pil ve akümülatörler ve bu pilleri içeren sınıflandırılmamış karışık pil ve akümülatörler
 • 200135*:20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar6 içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar
 • 200137*:Tehlikeli maddeler içeren ahşap
 • TEHLİKESİZ ATIK KODLARI
 • 01 01 01 Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar
 • 02 01 04 Atık Plastikler (ambalajlar hariç)
 • 02 01 07 Ormancılık Atıkları
 • 02 01 10 Atık Metal
 • 02 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
 • 03 01 05 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar
 • 06 03 16 06 03 15 dışındaki diğer metal oksitler
 • 07 02 13 Atık Plastik
 • 10 02 01 Cüruf İşleme Atıkları
 • 10 02 02 İşlenmemiş cüruf
 • 10 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
 • 10 03 22 10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)
 • 10 05 01 Birincil ve İkincil Üretim Cürufları
 • 10 06 01 Birincil ve İkincil Üretim Cürufları
 • 10 06 02 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
 • 10 09 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
 • 11 02 06 11 02 05 dışındaki bakır hidrometalürjisi atıkları
 • 11 02 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
 • 11 05 01 Katı çinko
 • 11 05 02 Çinko külü
 • 11 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
 • 12 01 01 Demir metal çapakları ve talaşları
 • 12 01 02 Demir metal toz ve parçacıklar
 • 12 01 03 Demir dışı metal çapakları ve talaşları
 • 12 01 04 Demir dışı metal toz ve parçacıklar
 • 12 01 05 Plastik yongalar ve çapaklar
 • 12 01 13 Kaynak Atıkları
 • 12 01 15 12 01 14 dışındaki işleme çamurları
 • 12 01 17 12 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıkları
 • 12 01 21 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri
 • 12 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
 • 15 02 03 15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler
 • 16 01 04 Ömrünü tamamlamış araçlar
 • 16 01 06 Sıvı yada tehlikeli maddeler içermeyen ömrünü tamamlamış araçlar
 • 16 01 12 16 01 11 dışındaki fren balataları
 • 16 01 16 Sıvılaştırılmış Gaz Tankları
 • 16 01 17 Demir metaller
 • 16 01 18 Demir olmayan metaller
 • 16 01 19 Plastik
 • 16 01 20 Cam
 • 16 01 22 Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar
 • 16 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
 • 16 03 04 16 03 03 dışındaki anorganik atıklar
 • 16 03 06 16 03 05 dışındaki organik atıklar
 • 16 05 09 16 05 06, 16 05 07 yada 16 05 08 dışında tehlikeli maddeler içeren ıskarta organik kimyasallar
 • 17 02 01 Ahşap
 • 17 02 02 Cam
 • 17 02 03 Plastik
 • 17 04 01 Bakır, bronz, pirinç
 • 17 04 02 Alüminyum
 • 17 04 03 Kurşun
 • 17 04 04 Çinko
 • 17 04 05 Demir ve çelik
 • 17 04 06 Kalay
 • 17 04 07 Karışık metaller
 • 17 04 11 17 04 10 dışındaki kablolar
 • 19 10 01 Demir ve çelik atıkları
 • 19 10 02 Demir olmayan atıklar
 • 19 12 01 Kağıt ve karton
 • 19 12 02 Demir metali
 • 19 12 03 Demir dışı metal
 • 19 12 04 Plastik ve lastik
 • 19 12 05 Cam
 • 19 12 07 19 12 06 dışındaki ahşap
 • 19 12 08 Tekstil Malzemeleri
 • 19 12 10 Yanabilir Atıklar (Atıktan üretiliş yakıt)
 • 20 01 01 Kağıt ve karton
 • 20 01 02 Cam
 • 20 01 10 Giysiler
 • 20 01 11 Tekstil Ürünleri
 • 20 01 28 20 01 27 dışındaki boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler
 • 20 01 30 20 01 29 dışındaki deterjanlar
 • 20 01 34 20 01 33 dışındaki pil ve akümülatörler
 • 20 01 36 20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar
 • 20 01 38 20 01 37 dışındaki ahşap
 • 20 01 39 Plastikler
 • 20 01 40 Metaller